TERRY FOX RUN
  • Trang chủ | TIN TỨC | TERRY FOX RUN
    • NGUỒN TIỀN QUYÊN GÓP CHO TERRY FOX RUN ĐƯỢC SỬ DỤNG NHƯ THẾ NÀO TẠI VIỆT NAM?
  • Thứ ba, 27/10/2015
  • Quỹ Terry Fox tiếp tục có được những bước tiến lớn trong sứ mệnh gây quỹ thông qua các cuộc chạy từ thiện thường niên được tổ chức thường niên tại các nước trên thế giới. Cho đến nay, Quỹ Terry Fox đã quyên góp được hơn 650,000,000 đô la để phục vụ công tác nghiên cứu chữa trị ung thư và quỹ đã tài trợ cho hơn 1.152 dự án nghiên cứu ung thư trên toàn cầu.

    100% nguồn tiền quyên góp từ cuộc chạy từ thiện tại Việt Nam sẽ được dùng để nghiên cứu ung thư tại Việt Nam. Cho đến nay, Terry Fox Run đã tài trợ, mua trang thiết bị cho bệnh viện Ung bướu TP. HCM hoặc dự án tầm soát ung thư miệng do Bệnh viện Đại học Y Dược và Bệnh viện Đại học Nha khoa Tp.HCM  quản lý và hiện đang xem xét tài trợ dự án đã được phê duyệt bởi Terry Fox Foundation cho nghiên cứu bệnh ung thư và đào tạo tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM

      HÌNH ẢNH SỰ KIỆN